บุคคลดีเด่น
 
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศในการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ  
วันที่ประกาศข่าว 11 มกราคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1917 คน
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล พระราชทานชนะเลิศในการประชุมวิชาการระดับชาติ โดยเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ สถาบัน...
อ่านต่อ
นิสิตม.นเรศวรคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม งานประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2  
วันที่ประกาศข่าว 11 มกราคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1583 คน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นางสาวคัชนียา หวานอารมณ์ บัณฑิตหลักสูตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Oral Presentation) นำเสนอผลงานวิจัยโดย นางสาวรวินันท์ ศรีสุข นิสิต ปี 4 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เรื่อง ปัจจัยที ...
อ่านต่อ
นิสิตมน.คว้ารางวัล”นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”ในการประชุมวิชาการด้านสุขภาพ  
วันที่ประกาศข่าว 11 มกราคม 2560 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1005 คน
เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวสราลี ศรีชัยยะ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Oral Presentation) เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ...
อ่านต่อ
นิสิต ม.นเรศวร สร้างสรรค์ผลงานนาฏยประดิษฐ์ “ยุทธนาเหลืองหางขาว”  
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1467 คน
อ่านต่อ
นิสิต มน. คว้าแชมป์ การแข่งขันอากาศยานไร้คน ประจำปี 2559  
วันที่ประกาศข่าว 11 กรกฏาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 2210 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 77 ข่าว หน้า 1/16
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์