ข่าวประกวดราคา
 
 
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือพร้อมเข้าปกเย็บเล่ม จำนวน 3 รายการ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวิธีตกลงราคา  
วันที่ประกาศข่าว 16 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างจัดงาน NU ASEAN EXPO จำนวน 1 งานของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา โดยวิธีพิเศษ  
วันที่ประกาศข่าว 10 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน 1 รายการของคณะศึกษาศาสตร์ โดยวิธีตกลงราคา  
วันที่ประกาศข่าว 09 สิงหาคม 2559 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 193 ข่าว หน้า 39/39
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์