ข่าวประกวดราคา
 
 
ประกาศประมูลขายทอดตลาดซากพัสดุชำรุดประจำปี งปม.2559 ชุดที่ 2 จำนวน 26 รายการ (ครุภัณฑ์ 16 รายการ ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ 10 รายการ) ของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) ขนาดไม่น้อยกว่า 258๘ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วย  
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบ VRV (Variable Refrigerant Volume) ขนาดไม่น้อยกว่า 258๘ ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ ของคณะวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.6/2561  
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสาร  
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายหลักของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ระบบ ของกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารเลขที่ รด.7/2561  
วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2560 ผู้ประกาศข่าว ratchawit
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 282 ข่าว หน้า 1/57
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์