ข่าวสมัครงาน
 
 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ  
วันที่ประกาศข่าว 12 กันยายน 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ โดยปฏิบัติหน้าที่ในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 1 อัตรา
อ่านต่อ
ม.นเรศวร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา  
วันที่ประกาศข่าว 17 พฤษภาคม 2556 ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 8338 คน
อ่านต่อ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอก  
วันที่ประกาศข่าว 26 เมษายน 2555
ประกาศคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รับสมัครพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์วุฒิปริญญาเอกโดยปฏิบัติหน้าที่ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
อ่านต่อ
วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาวิชาจักรวาลวิทยา  
วันที่ประกาศข่าว 27 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS จำนวนผู้อ่าน 4747 คน
ห้องปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของ สกอ. ณ วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน (IF) มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาวิชาจักรวาลวิทยา (Postdoctoral Research Fellowship in Cosmology)
อ่านต่อ
ม.นเรศวรรับสมัครบุคลากรเพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดกองบริการการศึกษา  
วันที่ประกาศข่าว 25 พฤษภาคม 2554 ผู้ประกาศข่าว phimnaphatp จำนวนผู้อ่าน 13576 คน
มหาวิทยาลัยนเรศวรมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนมาสังกัดกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี จำนวน 13
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 20 ข่าว หน้า 4/4
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์