รายงานพิเศษ
 
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง กำหนดขั้นตอน วิธีการ วัน เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร  
วันที่ประกาศข่าว 26 ตุลาคม 2553 ผู้ประกาศข่าว Webmaster CITCOMS
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 1096 ข่าว หน้า 220/220
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์