บริการ
 
 
บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ บริการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งาน NU-Net
   
บริการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์สำหรับนิสิต
   
ระบบลงทะเบียนออนไลน์ บริการบทเรียนออนไลน์
   
ระบบประวัติและผลงานส่วนบุคคลของบุคลากร ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
   
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ QAD Service
   
iPhone Apps Android Apps
   
ระบบ Library Search (Web OPAC) บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศระหว่างห้องสมุด
   
ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร
   
 
NU Learning Organization  
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์