Multimedia
 
 
05 มีนาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 – 31 มีนาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
31 มกราคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
03 มกราคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 23 มกราคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
14 ธันวาคม 2555
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 – 20 มกราคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
03 เมษายน 2555
ปฏิทินกิจกรรมจังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนเมษายน 2555  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
02 ธันวาคม 2554
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 18 มกราคม 2554  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 2049 คน
อ่านต่อ
10 พฤศจิกายน 2554
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 18 มกราคม 2554  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 2001 คน
อ่านต่อ
19 กันยายน 2554
โครงการก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (Young Webmaster Camp) ครั้งที่ 9  
ผู้ประกาศข่าว พงศ์ภัทร์ ฟักฟูม
โครงการก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (Young Webmaster Camp) ครั้งที่ 9
อ่านต่อ
30 สิงหาคม 2554
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “ สื่อสร้างสรรค์ สื่อแทนคุณ”  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ สื่อวิถีพุทธ : บนวิถีแห่งปัญญาและความคิด ในหัวข้อ “ สื่อสร้างสรรค์ สื่อแทนคุณ” โดย คุณอี้แทนคุณ จิตต์อิสระ
อ่านต่อ
16 สิงหาคม 2554
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านฟิสิกส์กับวิทยาศาสตร์สังคม  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวนผู้อ่าน 1699 คน
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 30 ข่าว หน้า 3/3
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์