Multimedia
 
 
18 กรกฏาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
08 กรกฏาคม 2556
ปฎิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
01 กรกฏาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
12 มิถุนายน 2556
ปฏิทินกิจกรรม ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
28 พฤษภาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
02 พฤษภาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
19 เมษายน 2556
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำวันที่ 17 เม.ย.-พ.ค.56  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
05 เมษายน 2556
ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือนเมษายน 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
03 เมษายน 2556
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร เดือนเมษายน 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
02 เมษายน 2556
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 25 เมษายน 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 30 ข่าว หน้า 2/3
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์