Multimedia
 
 
05 มีนาคม 2557
โครงการ “พัฒนาผ้าทอร่วมสมัย” สืบสานงานฝ้าย สร้าง ๕ ลวดลายต้นแบบฝีมือกลุ่มทอผ้า พัฒนาสู่สิ่งทอร่วมสมัย  
ผู้ประกาศข่าว สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
อ่านต่อ
11 กุมภาพันธ์ 2557
ร้อยเรื่องราว ผ่านแพรพรรณ...ในนิทรรศการไทพวน  
ผู้ประกาศข่าว สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
อ่านต่อ
18 ตุลาคม 2556
ขอเชิญสัมผัสวัฒนธรรมอันแตกต่างของหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ ในนิทรรศการ “ไททรงดำ”  
ผู้ประกาศข่าว สถานอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน
อ่านต่อ
04 กันยายน 2556
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์วันที่ 9 - 15 กันยายน 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
03 กันยายน 2556
ปฏิทินกิจกรรม จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 22 กันยายน 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
29 สิงหาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 2 - 8 กันยายน 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
15 สิงหาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์วันที่ 19-25 สิงหาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
13 สิงหาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 12-18 สิงหาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
01 สิงหาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม - 11 สิงหาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
26 กรกฏาคม 2556
ปฏิทินกิจกรรมรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2556  
ผู้ประกาศข่าว ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ่านต่อ
จำนวนข่าวทั้งหมด : 30 ข่าว หน้า 1/3
ผู้สนใจสมัครเรียน
นิสิตปัจจุบัน
ศิษย์เก่า
บุคลากร
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานพิเศษ
ผลงานวิจัย
บุคลากรดีเด่น
NU Learning Organization
99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ : 055 961000
โทรสาร : 055 961103
Email: naresuan@nu.ac.th
แผนที่
© 2014 Naresuan University
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์